Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Arbetsplatshandledare utbildning

1007
Lähikoulutus

Är du intresserad av att utveckla dig som arbetsplatshandledare? Delta på kursen, var du lär dig, att handleda andra på din arbetsplats, varav hela butiken har nytta av.

Målet är, att få grundfärdigheter för omfattande handledarkunskaper enligt examens kriterier, och utveckla sig i att lära in en ny arbetare till olika arbetsuppgifter.

Efter kursen vet du hur träna dina handledarfärdigheter i praktiken och försäkra dig om en kvalitativ inlärningsprocess i olika arbeten på din arbetsplats. I bästa fall kommer inlärningen på arbetsplatsen att öka hela arbetsgemenskapets kunnande och bygger en positiv image av arbetsgivaren hos framtidens experter.

Tavoite

Mål

Du lär dig att förstå arbetsplatshandledarens roll som tränare för inlärning av arbeten på arbetsplatsen.


Kohderyhmä

Målgrupp

Arbetsplatshandledare, och dom som är intresserade av det. Synnerligen bra är deltagande för dem som fungerar som handledare på arbetsplatser med mera än 15 arbetare.


Koulutuksen kesto

Teams, 31.3.2022 kl. 9-15.30


Aikataulu ja sijainti
Teams 31.3.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

 

Pris

Utbildningen stöds av Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö och den är gratis for butik med köpman. Dessutom beviljas butiken stipendium emot deltagarintyget (max 4 per butik). Stipendium är 150 euros (Teams utbildning).

För andra som arbetar i K-gruppen är priset 250 € / dag och då kan man heller inte söka stipendiet.

Butiken står för rese- och inkvarteringskostnaderna. 

Anmälning 
Teams 31.3.2022

 Utbildare

Tarja Brinkas

Tilläggsuppgifter
Anu Haapoja
anu.haapoja@kesko.fi

Förfrågningar gällande anmälningar
K-gruppens utbildning services
tel. 01053 29 530
k-academy@kesko.fi