Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Turvapassikoulutus

Lähi/Monimuotokoulutus

Suomen Punaisen Ristin toteuttama Turvapassi-koulutus antaa perusvalmiudet ensiapu- ja alkusammutustaidoissa sekä valmentaa erilaisten uhkatilanteiden hoitamisessa. Päivä toteutetaan käytännön harjoitteluiden ja tietoiskujen avulla. Koulutuksessa opiskelija suorittaa Turvapassin, joka on voimassa kuusi vuotta (ensiapuosuus tulee uusia 3 v:n kuluttua).

Tavoite

  • Ensiapu: Antaa perusvalmiudet hengen pelastavaan ensiapuun, oli kyseessä sitten tajuton, eloton, sairaskohtauksen saanut tai tapaturmatilanteessa oleva asiakas
  • Alkusammutus: Tarjoaa tietoa paloturvallisuudesta ja alkusammutuksen yleisistä periaatteista, sisältää käytännön harjoituksia
  • Uhkatilanteet: Antaa perustiedot ja -taidot uhkaavan henkilön kohtaamiseen sekä erilaisten vaarojen tunnistamiseen.

 


Kohderyhmä

K-ryhmän kauppojen henkilökunta


Koulutuksen kesto

1 päivä


Aikataulu ja sijainti
Helsinki, Hotel Haaga Central Park
23.9.2019
Helsinki, Hotel Haaga Central Park
9.10.2019
Häijää, Neste
15.10.2019
Oulu PERUUTETTU
29.10.2019
Helsinki, Hotel Haaga Central Park
18.11.2019

Pääsisältö ja toteutustapa

Erityisesti kaupan tarpeisiin suunnitellussa koulutuksessa keskitytään intensiivisesti sekä harjoituspainotteisesti tapaturmien ja muiden riskitilanteiden ehkäisyyn sekä auttamistoimintaan.

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, jonka avulla koulutukseen osallistuva tutustuu ennalta työpaikkansa turvallisuusasioihin ja omiin ensiapuvalmiuksiinsa.

Hinta

Koulutus on Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön Aluerahastojen tukemaa seuraavasti:

  • Helsingin koulutus on maksutonta Etelä-Suomen aluerahaston alueen ruokakauppiaille. 
  • Oulun koulutus on maksutonta Oulun aluerahaston alueen ruokakauppiaille. 
  • Häijään koulutus on maksutonta Sata-Hämeen aluerahaston alueen ruokakauppiaille.

Kaupan maksettavaksi em. alueilla tulevat vain matkakustannukset. 

Muiden ketjujen ja alueiden kauppiaille koulutuksen hinta on 230€/osallistuja. 

Yhteistyökumppani
Suomen Punainen Risti

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu alla olevista linkeistä:

23.9.2019 Helsinki - ilmoittaudu tästä

9.10.2019 Helsinki - ilmoittaudu tästä

15.10.2019 Häijää - ilmoittaudu tästä

18.11.2019 Helsinki - ilmoittaudu tästä

Lisätiedot
Pirjo Kostiainen, p. 0503875779
pirjo.kostiainen@kesko.fi