Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Strategiatyön johtaminen

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Strategiatyön johtaminen on yksi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osatutkinto. Strategiatyön johtaminen -
valmennuksessa perehdytään oman vastuualueen toimintaympäristön analysoimiseen, strategisiin näkemyksiin ja
strategiatyökaluihin sekä strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen.


Strategiatyön johtaminen -osatutkinnon laajuus on 50 osaamispistettä (koko tutkinnon laajuus yhteensä 180 osaamispistettä).
Voit täydentää tutkinnon osan koko tutkinnoksi suorittamalla lisäksi pakollisen tutkinnon osan (Johtajana toimiminen, 80
osaamispistettä) sekä 50 osaamispisteen laajuisesti muita valinnaisia tutkinnon osia. Myös muun ammatti- tai
erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa voidaan huomioida valinnaisena tutkinnon osana, kun sen laajuus on vähintään 50
osaamispistettä.

Tavoite

Tavoitteena on vahvistaa valmennettavan strategiaosaamista.

Valmennuksen jälkeen valmennettava osaa
• määritellä ja arvioida yrityksen tai vastuualueensa toimintaympäristön nykytilaa
• suunnitella yritykselle strategian tai suunnitella strategian toteutuksen vastuualueelleen
• johtaa ja toteuttaa strategiaa yrityksessä tai vastuualueellaan


Kohderyhmä

Kauppias/kauppiaspuoliso, myymäläpäällikkö


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää 5 kuukautta. Kokonaisuus muodostuu kolmesta 0,5 - 1 päivän valmennuksesta, joiden välillä harjoitellaan johtamistaitoja omassa työssä toteutettavien kehittämistehtävien avulla.

Valmennus toteutetaan AVA-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valmennus voidaan järjestää tarvittaessa Microsoft Teams -toteutuksena.

Syksyllä 2022 alkava toteutus:

28.9.2022

14.11.2022

19.1.2023

Kesällä 2023 alkava toteutus:

6.6.2023
8.6.2023
syys/loka 2023


Aikataulu ja sijainti
Helsinki
6.6.2023

Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksen teemat ovat

- Toimintaympäristön analysointi
- Strategisen johtamisen keskeiset koulukunnat, suuntaukset ja strategiset näkemykset
- Strategisen johtamisen työkalut
- Strategiaprosessi suunnittelusta toteutukseen
- Muutoksessa johtaminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä

Valmentajat

Johtamisen, esihenkilötaitojen ja liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Lisätietoja
Ava-akatemia
www.akatemia.fi

koulutuspäällikkö Outi Dorsén
+358 40 506 2952
outi.dorsen@akatemia.fi