Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Ryhmän esimiehenä toimiminen

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Ryhmän esimiehenä toimiminen on yksi liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osatutkinto. Valmennuksessa perehdytään omien esihenkilötaitojen arvioimiseen ja kehittämiseen, esihenkilötyön tärkeimpiin työkaluihin, tiimin esihenkilönä toimimiseen sekä muutoksen johtamiseen ja strategiseen johtamiseen.

Ryhmän esimiehenä toimiminen -osatutkinnon laajuus on 60 osaamispistettä (koko tutkinnon laajuus yhteensä 180 osaamispistettä. Voit täydentää tutkinnon osan koko tutkinnoksi suorittamalla lisäksi pakollisen tutkinnon osan (Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osaamispistettä) sekä 60 osaamispisteen laajuisesti muita valinnaisia tutkinnon osia. Myös muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa voidaan huomioida valinnaisena tutkinnon osana.

Tavoite

Valmennuksen jälkeen valmennettava osaa

• toimia ryhmän esimiehenä organisaation tavoitteiden mukaisesti
• suunnitella henkilöstön määrää ja tarvittavaa osaamista
• arvioida ja kehittää esimiesosaamistaan


Kohderyhmä

Monikauppamallin myymäläpäälliköt, myymäläpäälliköt ja ison kaupan osastopäälliköt/-vastaavat


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää 4 kuukautta. Kokonaisuus muodostuu kolmesta koko päivän ja yhdestä ½ päivän valmennuksesta. Valmennus sisältää Ava360-esihenkilö- ja johtamisvalmiuksien arvioinnin, henkilökohtaisen raportin sekä saadun informaation jatkohyödyntämissuunnitelman ohjaamisen.

Valmennus toteutetaan Microsoft Teams -toteutuksena klo 9.00-16.00.

Kevät 2022:

1.2.2022
26.4.2022
17.5.2022
31.5.2022


Aikataulu ja sijainti
Teams
1.2.2022
Teams
26.4.2022
Teams
17.5.2022
Teams
31.5.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

Hinta:

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu valmennukseen tästä

Lisätietoja:

Ava-akatemia
www.akatemia.fi

koulutuspäällikkö Maarit Rouhiala
+358 40 8202233
maarit.rouhiala@akatemia.fi


koulutuspäällikkö Katja Laurinolli
+358 40 7460405
katja.laurinolli@akatemia.fi