Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Menestyksen Tekijät

1008
Monimuotokoulutus

Johtamiskoulutusohjelma K-ryhmän huippukauppiaille. Tämän todella loistavat palautteet saaneen ohjelman avulla kehität oman kauppasi huippukuntoon asiantuntijoiden avustuksella. Saat työvälineitä niin ihmisten johtamiseen kuin kaupan liiketoiminnan ja menestyksen varmistamiseen.

Tavoite

Kaupan ala on murroksessa. Digitalisaatio ja ostokäyttäytymisen muutokset haastavat perinteisen kaupan toimintamalleja ja rakennetta. Asiakkaiden odotuksiin on vastattava kehittämällä No channels -toimintamallia ja varmistettava, että asiakas saa hyvän asiakaskokemuksen teki hän ostoksensa missä ja milloin tahansa.

Digiosaaminen, asiakastiedon parempi hyödyntäminen, osaava ja palvelualtis henkilöstö sekä hyvä johtaminen ovat avainasemassa luotaessa kaupan tulevaisuuden menestystekijöitä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Menestyksen Tekijät -ohjelmassa pureudutaan näihin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin yhdessä eri toimialojen kauppiaiden ja ohjelman asiantuntijoiden kanssa. Halutessasi voit jatkaa ohjelmasta Executive MBA -opintoihin. Tule mukaan!


Kohderyhmä

K-ryhmän kauppiaat


Koulutuksen kesto

noin 8 kuukautta


Aikataulu ja sijainti
15.-16.2.2024
3.-4.4.2024
27.-28.5.2024
15.-16.8.2024
17.-18.9.2024

Pääsisältö ja toteutustapa

Ohjelman esite tarkempine tietoineen:

Menestyksen tekijät esite 2024

MENESTYKSEN TEKIJÄT 2024:

Kaupan tulevaisuus, 15.-16.2.2024
Asiakas, 3.-4.4.2024
Palvelukulttuuri, 27.-28.5.2024
Henkilökohtainen tehokkuus, 15.-16.8.2024
Sitouttava johtaminen, 17.-18.9.2024
Kansainvälinen opintojakso

Työmuodot
Opinnot muodostuvat viidestä lähiopetusjaksosta (5 x 2 pv), niihin liittyvistä etukäteis- ja teemakohtaisista tehtävistä sekä oppimispäiväkirjatyöskentelystä.

Ohjelmaan kuuluu lisäksi oman kaupan kehittämishanke. Ohjelman työskentelytapa on prosessinomainen ja vuorovaikutteinen.

Koulutuksessa hyödynnetään monimuoto-opetuksen menetelmiä. Osallistujien käytössä on verkko-oppimisympäristö, joka tukee oppimista ja mahdollistaa aktiivisen vuorovaikutuksen lähijaksojen välillä.

Hinta
Koulutusohjelman hinta on 6 700 € + alv 24 % /henkilö.

Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö myöntää Menestyksen Tekijät -ohjelman suorituksesta 3000 euron stipendin. 

Hintaan sisältyvät seminaarijaksot ja –materiaalit, palaute oppimistehtävistä ja kehittämishankkeen ohjaus. Hintaan ei sisälly ohjelman lukemiston kirjat eivätkä mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Vapaavalintaisen Kv-jakson hinta on 2000 € + alv 24 %/henkilö.

 

Koulutusohjelman laajuus on 18 opintopistettä ja kv-jakson laajuus 3 opintopistettä.

Suoritukset hyväksytään täysimääräisenä Avance-johtamiskoulutuksen Executive MBA-ohjelmaan, joka on laajuudeltaan 100 opintopistettä.

Lisätiedot
Sirpa Koponen
koulutusohjelman johtaja
puh. 040 836 8841
sirpa.koponen@jyu.fi