Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Toimitko myymäläpäällikkönä tai onko sinulla vastuullasi oma tiimi, osasto tai tuoteryhmä, jonka johtamisesta vastaat? Teetkö vuosisuunnittelua ja budjetointia ja innostutko henkilöstön osaamisen kehittämisestä? Tule oppimaan lisää johtamisesta ja esimiestyöstä ja suorita samalla erikoisammattitutkinto. Koulutus räätälöidään työtehtäviesi mukaan niin, että pääset kehittämään osaamistasi tiimin esihenkilönä toimimisesta, myynnin toteuttamisesta henkilökunnan kanssa, liiketoiminnan kannattavuudesta sekä asiakaslähtöisestä tuoteryhmän kehittämisestä. Lisäksi kehität projektityöskentelytaitojasi, verkostoidut muiden esihenkilöiden kanssa ja laajennat kaupan esihenkilötyöhön tarvittavaa osaamistasi.  

 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinto omassa työympäristössä. Tietopuolinen teoriakoulutus täydentää tutkinnon suorittajan ammatillista osaamista ja kehittää esimiehen omaa ja koko yksikön toimintaa. Kun esihenkilö saa varmuutta työskentelyynsä ja konkreettisia työkaluja päivittäiseen työhönsä, yrityksen ja yksikön toiminta tehostuu. Tulokset näkyvät nopeasti liiketoiminnassa esimerkiksi toiminnan tavoitteellisuudessa, visuaalisuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja työviihtyvyydessä.

Erikoisammattitutkinnon suorittajalta odotetaan syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu yksikkönsä toiminnasta vastaaville kaupan esihenkilöille sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka vastaavat vuosisuunnittelusta, budjetoinnista, toimintasuunnitelman laadinnasta ja näiden johtamisesta sekä tuloksen seurannasta. Suorittajalta edellytetään selkeää esihenkilöroolia, joka tarkoittaa nimettyjä alaisia sekä vastuuta henkilöstön osaamisen kehittämisestä.  


Kohderyhmä

yksikkönsä vastaavat kaupan esihenkilöt, vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt


Koulutuksen kesto

n. 1 vuosi

 


Aikataulu ja sijainti
Helsinki
14.2.2023
Helsinki
16.2.2023
Helsinki
14.3.2023
Helsinki
16.5.2023
Helsinki
17.5.2023
Helsinki
23.5.2023

Pääsisältö ja toteutustapa

Tutkintoon valmistava sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Taitotalon pääkouluttajan kanssa, niin että opiskelut tukevat osaamistarpeiden kehittämistä sekä yrityksen tavoiteasetannan toteutumista. Sisällöstä muodostuu näin henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tyypillinen sisällön laajuus on 6-10 etäpäivää sekä opiskelijan kehittymistarpeiden mukaisesti itsenäistä opiskelua ja verkkokursseja.

Ennen koulutuksen aloitusta arvioidaan koulutuksen ja tutkinnon sopivuus hakeutujalle sekä varsinainen koulutuksen tarve hakeutujan ja työpaikan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet huomioiden. Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Jos koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, suunnitteluun osallistuu myös työnantajan edustaja.

Tarvittava osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa työpaikalla omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat koulutuspäivät Taitotalossa, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu.
Työpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Ammatillisen osaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat.

Opiskelut alkaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Aikataulu kevät 2023

14.2.2023 Toiminnan suunnittelu I

16.2.2023 Toiminnan suunnittelu II

14.3.2023 Vuorovaikutus ja viestintä

16.5.2023 Toiminnan suunnittelu I

17.5.2023 Toiminnan suunnittelu II

23.5.2023 Vuorovaikutus ja viestintä

Opinnot voi myös aloittaa jatkuvan haun kautta koska tahansa, kysy lisää kouluttajalta.

Ilmoittautuminen 

Erikoiskaupalle suunnattu tutkinto: Ilmoittaudu tästä
Päivittäistavarakaupalle suunnattu tutkinto: Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Hans Tikkanen puh. 0503225496, sähköposti hans.tikkanen@taitotalo.fi
Asiakaspalvelu (ma-pe klo 8-16) puhelin 010 80 80 90 asiakaspalvelu@taitotalo.fi

Koulutuksen toteuttaja

Taitotalo

Sijainti

Taitotalo, Valimotie 8 00380 Helsinki


Hinta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työnantajalle että opiskelijalle.