Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Päivittäistavarakaupalle suunnattu

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Toimitko myymäläpäällikkönä tai onko sinulla vastuullasi oma tiimi, osasto tai tuoteryhmä, jonka johtamisesta vastaat? Teetkö vuosisuunnittelua ja budjetointia ja innostutko henkilöstön osaamisen kehittämisestä? Tule oppimaan lisää johtamisesta ja esimiestyöstä ja suorita samalla erikoisammattitutkinto. Koulutus räätälöidään työtehtäviesi mukaan niin, että pääset kehittämään osaamistasi tiimin esimiehenä toimimisesta, myynnin toteuttamisesta henkilökunnan kanssa, liiketoiminnan kannattavuudesta sekä asiakaslähtöisestä tuoteryhmän kehittämisestä. Lisäksi kehität projektityöskentelytaitojasi, verkostoidut muiden esimiesten kanssa ja laajennat kaupan esimiestyössä tarvittavaa osaamistasi.  

HUOM! korona-viruksesta johtuen lähipäivät toteutetaan etäopetuksena toistaiseksi. Ilmoittautumiset tutkintotavoitteisiin koulutuksiin ovat auki normaalisti, eli koulutuksiin voi ilmoittautua ja osallistua. Opiskelijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja heitä ohjeistetaan toimimaan uusilla tavoilla.

 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinto omassa työympäristössä. Tietopuolinen teoriakoulutus täydentää tutkinnon suorittajan ammatillista osaamista ja kehittää esimiehen omaa ja koko yksikön toimintaa. Kun esimies saa varmuutta työskentelyynsä ja konkreettisia työkaluja päivittäiseen työhönsä, yrityksen ja yksikön toiminta tehostuu. Tulokset näkyvät nopeasti liiketoiminnassa esimerkiksi toiminnan tavoitteellisuudessa, visuaalisuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja työviihtyvyydessä.

 

Erikoisammattitutkinnon suorittajalta odotetaan syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu yksikkönsä toiminnasta vastaaville kaupan esimiehille sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka vastaavat vuosisuunnittelusta, budjetoinnista, toimintasuunnitelman laadinnasta ja näiden johtamisesta sekä tuloksen seurannasta. Suorittajalta edellytetään selkeää esimiesroolia, joka tarkoittaa nimettyjä alaisia sekä vastuuta henkilöstön osaamisen kehittämisestä.  


Kohderyhmä

yksikkönsä vastaavat kaupan esimiehet, vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt


Koulutuksen kesto

n. 1 vuosi

 

Aikataulu ja sijainti

Taitotalo, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Opinnot voi käynnistää Toiminnan suunnitteluun liittyvillä koulutuspäivillä:

Syksy 2021:

26.-27.10.2021

 

Kevät 2022:

8.-9.2.2022

17.-18.5.2022

Opinnot voi myös aloittaa jatkuvan haun kautta koska tahansa, kysy lisää kouluttajalta.


Aikataulu ja sijainti
Helsinki
26.-27.10.2021
Helsinki
8.-9.2.2022
Helsinki
17.-18.5.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

Tutkintoon valmistava sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Taitotalon pääkouluttajan kanssa, niin että opiskelut tukevat osaamistarpeiden kehittämistä sekä yrityksen tavoiteasetannan toteutumista. Sisällöstä muodostuu näin henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tyypillinen sisällön laajuus on 8-12 lähipäivää sekä opiskelijan kehittymistarpeiden mukaisesti itsenäistä opiskelua ja verkkokursseja.

Ennen koulutuksen aloitusta arvioidaan koulutuksen ja tutkinnon sopivuus hakeutujalle sekä varsinainen koulutuksen tarve hakeutujan ja työpaikan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet huomioiden. Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Jos koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, suunnitteluun osallistuu myös työnantajan edustaja.

Tarvittava osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa työpaikalla omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat koulutuspäivät Taitotalossa, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu.
Työpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Ammatillisen osaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat.

 

Opiskelut alkaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Ilmoittautuminen tästä 

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Lisätietoja

Hans Tikkanen
gsm +358 50 322 5496 
hans.tikkanen@taitotalo.fi

Koulutuksen toteuttaja

1.1.2020 alkaen: Taitotalo (entinen Amiedu).

Sijainti

Taitotalo, Valimotie 8 00380 Helsinki