Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Liiketoiminnan ammattitutkinto

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Kasva kaupan alan ja myynnin ammattilaisena, syvennä liiketoimintaosaamistasi, panosta tulevaisuuteesi, ja tule suorittamaan liiketoiminnan ammattitutkinto.

Tavoite

Ammattitutkinto vahvistaa liiketoimintaosaamistasi sekä kirkastaa omaa rooliasi kaupan alalla. Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia myynnin kehittäjänä asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä ja kasvaa tuoteryhmäsi asiantuntijaksi. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on vahva pohja oman ammattitaidon kehittämiseen sekä työuralla etenemiseen.


Kohderyhmä

Asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä toimivat.


Koulutuksen kesto

Noin 1-1,5 vuotta


Aikataulu ja sijainti
Teams
Syksyn ryhmä alkaa 26.9.2024

Pääsisältö ja toteutustapa

Liiketoiminnan ammattitutkinto suoritetaan joustavasti työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Opinnot koostuvat Microsoft Teams -koulutuspäivistä, itsenäisestä ja ohjatusta verkko-opiskelusta, työssäoppimisesta sekä opittujen asioiden hyödyntämisestä omassa työssä.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto sisältää kaksi 60 opintopisteen laajuista pakollista tutkinnon osaa sekä yhden 30 opintopisteen laajuisen valinnaisen tutkinnon osan. Myös muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa voidaan huomioida valinnaisena tutkinnon osana.

Kaikille kuuluvat opinnot:
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen sekä Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen

 • Orientaatio, monimuotoinen työyhteisö ja toimintaympäristön tunteminen
 • Vuorovaikutustaidot ja haastavat asiakaspalvelutilanteet
 • Liiketoiminnan lainsäädäntö
 • Toiminnan seuranta: keskeiset tunnusluvut
 • Myyntityön suunnittelu ja toteuttaminen
 • Asiakkuuksien kehittäminen

 

Valinnaiset opinnot (valitse yksi seuraavista):

Ratkaisumyynti

 • Asiakkaaseen tutustuminen ja ratkaisuehdotus
 • Asiakkuuksien ja ratkaisumyyntiprosessin kehittäminen

Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

 • Palvelumuotoilun työkalut
 • Asiakaskokemus ja sen kehittäminen

Projektinhallinta

 • Projektinhallinta
 • Projektin eteneminen

 

Kevään 2024 koulutus on käynnissä ja ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Kevään ryhmän päivät ovat:

• 26.9.2024, Toiminnan seuranta: keskeiset tunnusluvut (pakollinen tutkinnon osa)
• 11/2024, Liiketoiminnan lainsäädäntö (pakollinen tutkinnon osa)

Ratkaisumyynti:
• syksy 2024, Asiakkaaseen tutustuminen ja ratkaisuehdotus (valinnainen tutkinnon osa)

Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin:
• 18.6.2024, Asiakaskokemus ja sen kehittäminen (valinnainen tutkinnon osa)

 

Ilmoittautuminen tuleviin koulutuksiin

Ilmoittautuminen syksyn toteutukseen 8.9.2024 mennessä.

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (pakollinen tutkinnon osa)      

 • 26.9.2024 Orientaatio, monimuotoinen työyhteisö ja toimintaympäristön tuntemine
 • 16.10.2024 Vuorovaikutustaidot ja haastavat asiakaspalvelutilanteet                    
 • 11/2024 Liiketoiminnan lainsäädäntö (verkko-opinnot)
 • 10.12.2024 Toiminnan seuranta ja tunnusluvut

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (pakollinen suuntautumisvaihtoehto)  

 • 16.10.2024 Vuorovaikutustaidot ja haastavat asiakaspalvelutilanteet                    
 • 26.11.2024 Myynnin suunnittelu ja toteuttaminen        
 • 14.1.2025 Asiakassuhteiden hoito

Valinnainen tutkinnon osa
Kun aloitat opintosi 26.9.2024, valinnainen tutkinnon osasi on keväällä 2025.

 

Ennen ilmoittautumista keskustele kauppiaan/ esihenkilön kanssa. Ilmoittautumisen jälkeen Ava-akatemian koulutuspäällikkö on yhteydessä sekä opiskelijaan että työnantajaan.

Ilmoittaudu tästä.

Lue lisää oppisopimuksesta.  

 

Valmentaja 

Ava-akatemia, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Stadin oppisopimustoimiston kanssa.

 

Lisätiedot

Maarit Rouhiala, 040 8202233, maarit.rouhiala@akatemia.fi

Katja Laurinolli, 040 746 0405, katja.laurinolli@akatemia.fi


Hinta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.