Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tutkintotavoitteiset koulutukset

Lähiesimies on parhaimmillaan usean eri alan ammattilainen: tiiminsä johtaja, kannattavuusluvut hallitseva, toimialansa mutkat tunteva ja haluttujen asiakaskokemusten kehittäjä. Viritä siis taitosi iskuun suorittamalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto – käytännönläheisesti työn ohessa.

Tavoite

Tutkintokoulutuksessa käydään monipuolisesti läpi esimiehen roolissa tarvittavaa tietotaitoa ja varmistetaan, että osallistuja hallitsee asiat myös käytännössä. Tutkinnon suorittaminen antaa osallistujalle vahvan pohjan toteuttaa tuloksekasta lähiesimiestyötä.

Osallistujat saavat AVA360°-johtamistaitojen arvioinnin ja heille rakennetaan henkilökohtainen johtamistaitojen kehittämisohjelma. Koulutuksen lopussa uusittavan arvioinnin avulla valmennettava saa palautetta johtamistaitojensa kehittymisestä.


Kohderyhmä

Tutkinto sopii päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivalle henkilölle, esimerkiksi työryhmän, tiimin, palveluyksikön tai projektin lähiesimiehelle tai osastovastaaville toimialasta riippumatta.


Koulutuksen kesto

9-10 kuukautta kestävän kokonaisuuden koulutukset järjestetään Ava-akatemian tiloissa Helsingissä. Tutkinto suoritetaan joustavasti työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto sisältää lähivalmennusta ja työpaikalla sekä verkko- ja itseopiskelua. Valmennuksessa panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen ohjaukseen.


Aikataulu ja sijainti

Lokakuussa 2019 alkava ryhmä on täynnä. Seuraava ryhmä käynnistyy 29.-30.1.2020.


Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksen aikana opitaan muun muassa:

  • asiakaskohtaamisen ja myyntityön johtamista
  • kannattavan toiminnan rakentamista 
  • työryhmän innostavaa ja työhyvinvointia tukevaa ohjaamista  
  • lähiesimiehen strategista ajattelua 
  • omaa johtamistapaa 

Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa suoritetaan Lähiesimiehenä toimiminen -tutkinnon lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista kokonaisuuksista: Asiakassuhteiden hoito, Toiminnan kannattavuus, Henkilöstötyö tai Kehittämissuunnitelma.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä
Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava ryhmä käynnistyy 29.-30.1.2020.

Hinta
Oppisopimuskoulutuksena suoritettava tutkinto on maksuton. Minimiryhmäkoko on 21 henkilöä.

Kouluttaja
Koulutuspäällikkö
Henna Salmela
p. 050 3447372