Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tutkintotavoitteinen koulutus
Tutkintotavoitteinen koulutus

Lähiesimies on parhaimmillaan usean eri alan ammattilainen: tiiminsä johtaja, kannattavuusluvut hallitseva, toimialansa mutkat tunteva ja haluttujen asiakaskokemusten kehittäjä. Viritä siis taitosi iskuun suorittamalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto – käytännönläheisesti työn ohessa.

Tavoite

Tutkintokoulutuksessa käydään monipuolisesti läpi esimiehen roolissa tarvittavaa tietotaitoa ja varmistetaan, että osallistuja hallitsee asiat myös käytännössä. Tutkinnon suorittaminen antaa osallistujalle vahvan pohjan toteuttaa tuloksekasta lähiesimiestyötä.

Osallistujat saavat AVA360°-johtamistaitojen arvioinnin ja heille rakennetaan henkilökohtainen johtamistaitojen kehittämisohjelma. 


Kohderyhmä

Tutkinto sopii päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivalle henkilölle, esimerkiksi työryhmän, tiimin, palveluyksikön tai projektin lähiesimiehelle tai osastovastaaville toimialasta riippumatta.


Koulutuksen kesto

9-10 kuukautta kestävän kokonaisuuden koulutukset järjestetään Ava-akatemian tiloissa Helsingissä. Tutkinto suoritetaan joustavasti työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto sisältää lähivalmennusta ja työpaikalla sekä verkko- ja itseopiskelua. Valmennuksessa panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen ohjaukseen.

HUOM!  

Ava akatemian järjestämät tutkintotavoitteiset koulutukset jatkuvat ja Korona-viruksesta johtuen lähipäivät toteutetaan etäopetuksena. Ilmoittautumiset tutkintotavoitteisiin koulutuksiin ovat auki normaalisti, eli koulutuksiin voi ilmoittautua ja osallistua. Opiskelijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja heitä ohjeistetaan toimimaan uusilla tavoilla.

 


Aikataulu ja sijainti

 

Leat 420 alkaa lokakuussa 2020 -RYHMÄ TÄYNNÄ

Pakolliset opinnot jokaiselle 2x3 päivää.

1. jakso ke-to 28.-29.10.2020 (verkossa online)
2. jakso ke-to 9.-10.12.2020 (verkossa/Ava-akatemiassa)
3. jakso ke-to 27.-28.1.2021 (verkossa/Ava-akatemiassa)

Valinnaiset opinnot: jokaiselle 2 x 1 päivää verkossa. Tarkemmat ohjeet 1. jaksolla.

- Asiakassuhteiden hoito (1 pv)
- Toiminnan kannattavuus (1 pv)
- Henkilöstötyö (1 pv)
- Kehittämissuunnitelma (1 pv)

 Arviointikeskustelut ja valmistuminen touko-kesäkuussa 2021.

 Kevään 2021 ryhmä alkaa helmikuussa, jatkuva haku.


Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksen aikana opitaan muun muassa:

  • asiakaskohtaamisen ja myyntityön johtamista
  • kannattavan toiminnan rakentamista 
  • työryhmän innostavaa ja työhyvinvointia tukevaa ohjaamista  
  • lähiesimiehen strategista ajattelua 
  • omaa johtamistapaa 

Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa suoritetaan Lähiesimiehenä toimiminen -tutkinnon lisäksi kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista kokonaisuuksista: Asiakassuhteiden hoito, Toiminnan kannattavuus, Henkilöstötyö tai Kehittämissuunnitelma.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä

Hinta
Oppisopimuskoulutuksena suoritettava tutkinto on maksuton. Minimiryhmäkoko on 21 henkilöä.

Kouluttaja
Koulutuspäällikkö
Niina Aaltonen 
p. 044 4919425