Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Haluatko kehittää itseäsi ja vahvistaa osaamistasi lähiesihenkilönä? Koetko tarvitsevasi lisää varmuutta ja työkaluja lähiesihenkilönä toimiseen?

Tavoite

Tutkintokoulutuksessa käydään läpi monipuolisesti esihenkilön käytännön työtehtäviä työryhmän ohjaamisessa ja annetaan hyvät eväät ammattitaidon kehittymiselle vähittäiskaupan alalla. Tutkinnon suorittaminen antaa osallistujalle vahvan pohjan ja tietotaidon toteuttaa tuloksekasta ja hyvinvointia edistävää lähiesihenkilötyötä omassa tiimissä.

Osallistujat saavat AVA360°-johtamistaitojen arvioinnin ja heille rakennetaan henkilökohtainen johtamistaitojen kehittämisohjelma.


Kohderyhmä

Päivittäisjohtamista jo tekevät ja esihenkilötyöhön haluavat.

Koulutus sopii esimerkiksi osaston tai tiimin vetäjälle. Koulutus edellyttää työtehtäviä, jossa on mahdollisuus tehdä tutkinnon vaatimia esihenkilötehtäviä.


Koulutuksen kesto

Noin 1 vuosi


Aikataulu ja sijainti
Teams
Syksyn etätoteuksen ryhmä alkaa 18.9.2024
Helsinki
Syksyn lähi-/etätoteutuksen ryhmä alkaa 12.11.2024

Pääsisältö ja toteutustapa

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan joustavasti työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Opinnot koostuvat pelkästään Microsoft Teams -koulutuspäivistä tai etä ja/tai lähikoulutuspäivistä, itsenäisestä ja ohjatusta verkko-opiskelusta, työssäoppimisesta sekä opittujen asioiden hyödyntämisestä omassa työssä. Lähikoulutuspäivät ovat Helsingissä Ava-akatemian tiloissa.

Kaikille pakollisia yhteisiä koulutuspäiviä on kuusi. Valinnaisten opintojen kahden koulutuspäivän päivämäärät vahvistuvat opintojen alussa. Koulutuspäivien välillä harjoitellaan opittuja asioita omassa työssä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Pakollisen tutkinnon osan, lähiesimiehenä toimiminen, laajuus on 70 osaamispistettä. Valinnaisia 40 osaamispisteen laajuisia tutkinnon osia suoritetaan kaksi: Kehittämissuunnitelma, Henkilöstötyö, Toiminnan kannattavuus tai  Asiakassuhteiden hoito. 

Valmennuksen aikana opitaan muun muassa:

 • päivittäis- ja lähijohtamisen kehittämiskeinoja
 • oman ajattelun ja johtamistavan analysointia
 • esihenkilötyössä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
 • työryhmän ja henkilöstön innostavaa ohjaamista ja johtamista monimuotoisessa työyhteisössä
 • tuloksellisen toiminnan varmistamista
 • alan sopimusten ja viranomaismääräysten tuntemusta
 • asiakassuhteiden hoitamista ja kehittämistä

 

Kevään 2024 koulutukset ovat käynnissä ja ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Kevään 2024 ryhmien jäljellä olevat päivät ovat:

Ryhmä 1
3.9.2024 (valinnainen tutkinnonosa / etätoteutus)
22.10.2024 (valinnainen tutkinnonosa  / etätoteutus)
26.11.2024 (valinnainen tutkinnonosa / etätoteutus)
14.1.2025 (valinnainen tutkinnonosa / etätoteutus)

Ryhmä 2
21.8.2024 - 22.8.2024 (pakollinen tutkinnonosa / lähi)

10.10.2024 (valinnainen tutkinnonosa / etä)
7.11.2024 (valinnainen tutkinnonosa / etä)
16.1.2025 (valinnainen tutkinnonosa / etä)
20.2.2025 (valinnainen tutkinnonosa / etä)

Ryhmä 3
12.9.2024 (pakollinen tutkinnonosa / etä)
9.10.2024 (pakollinen tutkinnonosa / etä)
14.11.2024 (pakollinen tutkinnonosa / etä)

16.1.2025 (valinnainen tutkinnonosa / etä)
6.3.2025 (valinnainen tutkinnonosa / etä)
3.4.2025 (valinnainen tutkinnonosa / etä)
6.5.2025 (valinnainen tutkinnonosa / etä)

Ilmoittautuminen tuleviin koulutuksiin

Ilmoittautuminen syksyn etätoteutukseen 11.8.2024 mennessä.

Syksyn 2024 ryhmän etätoteutuksen päivät ovat:

Pakolliset tutkinnon osat:

 • 18.9.2024 orientaatio, etätoteutus
 • 19.9.2024 esihenkilötyön perusteet ja monimuotoinen työyhteisö, etätoteutus
 • 5.11.2024 perehdyttäminen ja AVA 360 johtamisprofiili, etätoteutus
 • 4.12.2024 esihenkilötyön juridiikan perusteet, etätoteutus
 • 9.1.2025 toiminnan seuranta ja keskeiset tunnusluvut, etätoteutus
 • 4.2.2025 esihenkilön vuorovaikutustaidot sekä toimintaympäristö ja megatrendit, etätoteutus

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):

 • 10.4.2025 kehittämissuunnitelma: arviointi, suunnittelu ja esittely, etätoteutus
 • 20.5.2025 henkilöstötyö, etätoteutus
 • 12.8.2025 toiminnan kannattavuus, etätoteutus
 • 9.9.2025 asiakassuhteiden hoito, etätoteutus

 

Ilmoittautuminen syksyn lähi-/etätoteutukseen 13.10.2024 mennessä.

Syksyn 2024 ryhmän lähi-/etätoteutuksen päivät ovat:

Pakolliset tutkinnon osat:

 • 12.11.2024 orientaatio, lähitoteutus
 • 13.11.2024 esihenkilötyön perusteet ja monimuotoinen työyhteisö, lähitoteutus
 • 9.1.2025 perehdyttäminen ja AVA 360 johtamisprofiili, etätoteutus
 • 28.1.2025 esihenkilötyön juridiikan perusteet, etätoteutus
 • 25.3.2025 toiminnan seuranta ja keskeiset tunnusluvut, lähitoteutus
 • 26.3.2025 esihenkilön vuorovaikutustaidot sekä toimintaympäristö ja megatrendit, lähitoteutus

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):

 • 29.4.2025 kehittämissuunnitelma: arviointi, suunnittelu ja esittely, etätoteutus
 • 5.6.2025 henkilöstötyö, etätoteutus
 • 26.8.2025 toiminnan kannattavuus, etätoteutus
 • 2.10.2025 asiakassuhteiden hoito, etätoteutus

 

Ennen ilmoittautumista keskustele kauppiaan / esihenkilön kanssa. Ilmoittautumisen jälkeen Ava-akatemian koulutuspäällikkö on yhteydessä sekä opiskelijaan että työnantajaan.

Ilmoittaudu tästä.

Hinta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Lue lisää oppisopimuksesta

Kouluttajat

Ava-akatemia, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki.

Niina Aaltonen, koulutuspäällikkö
+358 44 491 9425
niina.aaltonen@akatemia.fi

Henna Salmela, koulutuspäällikkö
+358 50 344 7372
henna.salmela@akatemia.fi