Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, JYET

Tutkintotavoitteinen koulutus
Tutkintotavoitteinen koulutus

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on arvostettu tutkinto, joka vahvistaa ja syventää johtamistaitojasi. Suoritettuasi sen saat todistuksen viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvasta johtamistutkinnosta.

Tavoite

Tutkintokoulutuksessa hyödynnetään uusimpien johtamistutkimusten tarjoamaa tietoa sekä opitaan vaikuttavimpia johtamistaitoja, käytännössä toimivuutensa osoittaneita johtamisen työkaluja ja nykyaikaisimpia johtamistaitojen kehittämismenetelmiä. Sen tavoitteena on tukea valmennettavaa menestymään vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä kehittää hänen valmiuksiaan siirtyä uralla eteenpäin.


Kohderyhmä

esimiehet, vaativat johto- ja asiantuntijatehtävät


Koulutuksen kesto

Noin 1 vuosi


Aikataulu ja sijainti
Helsinki
10-11.3.2021
Helsinki
28.4.2021
Helsinki
6.5.2021
Helsinki
9.6.2021
Helsinki
16.6.2021
Helsinki
16.9.2021
Helsinki
22.9.2021
Helsinki
24-25.11.2021
Helsinki
2-3.2.2022
Helsinki
14-15.4.2021
Helsinki
27.5.2021
Helsinki
1.6.2021
Helsinki
26.8.2021
Helsinki
31.8.2021
Helsinki
2.11.2021
Helsinki
10.11.2021
Helsinki
19-20.1.2022
Helsinki
9-10.3.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksessa perehdytään monipuolisesti johtamisen eri osa-alueisiin. Keskeisiä teemoja ovat mm. ihmisten johtamisen taidot, kuten valmentava johtaminen, ihmisen mielen johtaminen ja ryhmän dynamiikan johtaminen, muutoksen johtaminen ja resilienssin kehittäminen, strateginen johtaminen ja liikkeenjohdon työkalut, asiakkuuksien ja verkostojen sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen johtaminen, työyhteisön kehittäminen ja osaamisen johtaminen, talouden johtaminen sekä projektien ja prosessien johtaminen mm. lean-toimintatapoja hyödyntämällä.

Johtamistaitoja viritetään 360°-johtamistaitojen arvioinnin pohjalta rakennettavassa johtamistaitojen kehittämisohjelmassa sekä Leadership Challenge -harjoituksessa, jossa perehdytään psyykkisen vahvuuden kehittämiseen ja tahdonvoimatutkimuksista tuttuihin suorituskykyä parantaviin tekijöihin.

Valmennuksen lopussa uusittavalla 360-arvioinnilla valmennettava saa palautetta johtamistaitojensa kehittymisestä. Kokonaisuuteen sisältyy omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä edistävä.

Growth Mindset -valmennus. Mindset sävyttää käsityksiämme itsestämme ja ympäristöstämme vaikuttaen valintoihimme ja käyttäytymiseemme. Tule mukaan tunnistamaan omat uskomuksesi kyvyistäsi ja mahdollisuuksistasi sekä kehittämään mindsetiäsi!

 

Tutustu tutkinnon osien sisältöön tästä.

 

Toteutustapa

Monimuotokoulutus sisältää lähivalmennuspäiviä sekä webinaareja ja muuta verkko-oppimista.

Vuoden 2021 ryhmä 1:

Lähijakso 1                               10.-11.3.2021

Lähijakso 2                              28.4.2021

Lähijakso 3                              6.5.2021

Lähijakso 4                              9.6.2021

Lähijakso 5                             16.6.2021

Lähijakso 6                             16.9.2021

Lähijakso 7                              22.9.2021

Lähijakso 8                             24.-25.11.2021

Lähijakso 9                             2.-3.2.2022

 

Vuoden 2021 ryhmä 2:

Lähijakso 1                             14.-15.4.2021

Lähijakso 2                             27.5.2021

Lähijakso 3                            1.6.2021

Lähijakso 4                            26.8.2021

Lähijakso 5                            31.8.2021

Lähijakso 6                            2.11.2021

Lähijakso 7                            10.11.2021

Lähijakso 8                           19.-20.1.2022

Lähijakso 9                           9-10.3.2022

 

 

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä

Hinta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Kouluttaja
Johtamisen eri osa-alueiden asiantuntijoita

Lisätietoja
Pasi Haaponiemi
pasi.haaponiemi@akatemia.fi
0400 963 394