Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, JYET

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on arvostettu tutkinto, joka vahvistaa ja syventää johtamistaitojasi. Suoritettuasi sen saat todistuksen viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvasta johtamistutkinnosta.

Tavoite

Tutkintokoulutuksessa hyödynnetään uusimpien johtamistutkimusten tarjoamaa tietoa sekä opitaan vaikuttavimpia johtamistaitoja, käytännössä toimivuutensa osoittaneita johtamisen työkaluja ja nykyaikaisimpia johtamistaitojen kehittämismenetelmiä. Sen tavoitteena on tukea valmennettavaa menestymään vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä kehittää hänen valmiuksiaan siirtyä uralla eteenpäin.


Kohderyhmä

esimiehet, vaativat johto- ja asiantuntijatehtävät


Koulutuksen kesto

Noin 1 vuosi


Aikataulu ja sijainti
6.-7.10.2021
2.12.2021 ja 8.12.2021 (jos verkkototeutus) TAI 8.-9.12.2021 (jos lähitoteutus)
2.-3.2.2022
5.-6.4.2022
14.-15.6.2022
13.-14.9.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksessa perehdytään monipuolisesti johtamisen eri osa-alueisiin. Keskeisiä teemoja ovat mm. ihmisten johtamisen taidot, kuten valmentava johtaminen, ihmisen mielen johtaminen ja ryhmän dynamiikan johtaminen, muutoksen johtaminen ja resilienssin kehittäminen, strateginen johtaminen ja liikkeenjohdon työkalut, asiakkuuksien ja verkostojen sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen johtaminen, työyhteisön kehittäminen ja osaamisen johtaminen, talouden johtaminen sekä projektien ja prosessien johtaminen mm. lean-toimintatapoja hyödyntämällä.

Johtamistaitoja viritetään 360°-johtamistaitojen arvioinnin pohjalta rakennettavassa johtamistaitojen kehittämisohjelmassa sekä Leadership Challenge -harjoituksessa, jossa perehdytään psyykkisen vahvuuden kehittämiseen ja tahdonvoimatutkimuksista tuttuihin suorituskykyä parantaviin tekijöihin.

Valmennuksen lopussa uusittavalla 360-arvioinnilla valmennettava saa palautetta johtamistaitojensa kehittymisestä. Kokonaisuuteen sisältyy omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä edistävä.

Growth Mindset -valmennus. Mindset sävyttää käsityksiämme itsestämme ja ympäristöstämme vaikuttaen valintoihimme ja käyttäytymiseemme. Tule mukaan tunnistamaan omat uskomuksesi kyvyistäsi ja mahdollisuuksistasi sekä kehittämään mindsetiäsi!

 

Tutustu tutkinnon osien sisältöön tästä.

 

Toteutustapa

Monimuotokoulutus sisältää lähivalmennuspäiviä sekä webinaareja ja muuta verkko-oppimista.

Vuoden 2021 ryhmä 3:

6.-7.10.2021
2.12.2021 ja 8.12.2021 (jos verkkototeutus) TAI 8.-9.12.2021 (jos lähitoteutus)
2.-3.2.2022
5.-6.4.2022
14.-15.6.2022
13.-14.9.2022

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä

Hinta
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Kouluttaja
Johtamisen eri osa-alueiden asiantuntijoita

Lisätietoja
Outi Dorsén outi.dorsen@akatemia.fi puh. +358 40 5062952
Sanna Laaksonen sanna.laaksonen@akatemia.fi puh. +358 40 5534668