Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Asiakkuuksien johtaminen

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Asiakkuuksien johtaminen on yksi johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osatutkinnoista. Asiakkuuksien johtamisen valmennuksessa perehdytään asiakkuuksien eli asiakassuhteiden arvioimiseen, asiakkuuksien johtamisen kilpailukeinoihin, asiakaskokemuksen kehittämiseen ja palvelumuotoiluun sekä erilaisten yhteistyösuhteiden, sidosryhmien, kumppanuuksien ja verkostojen johtamiseen.

Asiakkuuksien johtaminen -osatutkinnon laajuus on 50 osaamispistettä (koko tutkinnon laajuus yhteensä 180 osaamispistettä). Voit täydentää tutkinnon osan koko tutkinnoksi suorittamalla lisäksi pakollisen tutkinnon osan (Johtajana toimiminen, 80 osaamispistettä) sekä 50 osaamispisteen laajuisesti muita valinnaisia tutkinnon osia. Myös muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa voidaan huomioida valinnaisena tutkinnon osana, kun sen laajuus on vähintään 50 osaamispistettä.

Tavoite

Tavoitteena on vahvistaa valmennettavan asiakkuuksien johtamisen osaamista.

Valmennuksen jälkeen valmennettava osaa
• arvioida yrityksen tai vastuualueensa asiakkuuksien nykytilaa ja strategian mukaista kehittämistarvetta
• tehdä suunnitelman asiakkuuksien kehittämiseksi
• johtaa asiakkuuksien kehittämistä ja hankintaa


Kohderyhmä

Kauppiaat, myymäläpäälliköt ja kauppiaspuolisot


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää 5 kuukautta. Kokonaisuus muodostuu kolmesta 0,5 - 1 päivän valmennuksesta, joiden välillä harjoitellaan johtamistaitoja omassa työssä toteutettavien kehittämistehtävien avulla.

Valmennus toteutetaan AVA-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valmennus voidaan järjestää tarvittaessa Microsoft Teams -toteutuksena.

Syksyllä 2022 alkava toteutus:
16.11.2022

14.12.2022

Keväällä 2023 alkava toteutus:

15.3.2023

27.4.2023

14.6.2023


Aikataulu ja sijainti
Helsinki
15.3.2023

Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksen teemat ovat

- Asiakkuuksien arvioiminen, asiakaslupaus ja asiakkuuksien johtamisen kilpailukeinot
- Asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen
- Palvelumuotoilu
- Yhteistyösuhteiden johtaminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Valmentajat

Johtamisen, esihenkilötaitojen ja liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Ava-akatemia
www.akatemia.fi

koulutuspäällikkö Mirka Kuitunen
puh. +358 43 8243612
mirka.kuitunen@akatemia.fi