Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu on yksi liiketoiminnan ammattitutkinnon osatutkinto. Valmennuksessa perehdytään asiakkaiden tarpeiden ja palvelun kehittämistarpeen tunnistamiseen, palvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen yhdessä asiakkaiden ja muiden palveluun liittyvien toimijoiden kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen sekä kehitetyn palvelun arvioimiseen.

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu -osatutkinnon laajuus on 60 osaamispistettä (koko tutkinnon laajuus yhteensä 150 osaamispistettä). Voit täydentää tutkinnon osan koko tutkinnoksi suorittamalla lisäksi pakollisen tutkinnon osan (Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osaamispistettä) sekä 60 osaamispisteen laajuisesti muita valinnaisia tutkinnon osia. Myös muun perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa voidaan huomioida valinnaisena tutkinnon osana.

Tavoite

Valmennuksen jälkeen valmennettava osaa
• tunnistaa kehitettävän palvelun ja sen asiakasryhmät
• kehittää palvelua yhdessä asiakkaiden ja muiden palveluun liittyvien toimijoiden kanssa
• arvioida kehitettyä palvelua


Kohderyhmä

Osastovastaavat


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää 4-5 kuukautta. Kokonaisuus muodostuu kahdesta koko päivän valmennuksesta ja yhdestä ½ päivän kehittämistehtävän purkupäivästä.

Aikataulu ja sijainti

Valmennus toteutetaan AVA-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valmennus voidaan järjestää tarvittaessa Microsoft Teams -toteutuksena.

Syksy 2021:
13.10.2021
30.11.2021
11.1.2022

Kevät 2022:
25.1.2022
8.3.2022
12.4.2022


Aikataulu ja sijainti
Helsinki
13.10.2021
Helsinki
30.11.2021
Helsinki
11.1.2022
Helsinki
25.1.2022
Helsinki
8.3.2022
Helsinki
12.4.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksen teemat ovat

- asiakaslähtöinen asiakaspalvelu
- palvelumuotoilu ja asiakaskokemuksen kehittäminen
- palvelumuotoiluprojektien esittely

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Valmentajat

Liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden sekä johtamisen ja esihenkilötaitojen asiantuntijoita.

Lisätietoja

Ava-akatemia
www.akatemia.fi

koulutuspäällikkö Maarit Rouhiala
+358 40 8202233
maarit.rouhiala@akatemia.fi

koulutuspäällikkö Katja Laurinolli
+358 40 7460405
katja.laurinolli@akatemia.fi