Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Liiketoiminnan ammattitutkinto, erikoiskaupan myyjille suunnattu koulutus

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet K-ryhmässä myynnin ja/tai markkinoinnin tehtävissä. Osaat suunnitella ja toteuttaa myyntiä ja markkinointia, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.
Muodostat itsellesi tutkinnon valitsemalla yksilöllisiin kehittymistarpeisiisi sopivat tutkinnon osat myynnin ja markkinointiviestinnän osa-alueilta.

 

HUOM! korona-viruksesta johtuen lähipäivät toteutetaan etäopetuksena toistaiseksi. Ilmoittautumiset tutkintotavoitteisiin koulutuksiin ovat auki normaalisti, eli koulutuksiin voi ilmoittautua ja osallistua. Opiskelijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja heitä ohjeistetaan toimimaan uusilla tavoilla.

 

 

Tavoite
  • Opiskelun ja tutkinnon suorittamisen aikana pääset kehittämään tavoitteellista osaamista ja toiminnan suunnittelua
  • Alakohtaisten erityispiirteiden tunnistaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen
  • Menestykseen johtavien toimintamallien käyttöönotto, vaikuttavuuden mittaaminen asiakaskokemukseen ja liiketoiminnan kehittymiseen

Kohderyhmä

asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin työtehtävissä toimivat


Koulutuksen kesto

Koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan. Koulutuksen kesto on yksilöllinen, ja siihen vaikuttaa opiskelijaksi hakeutuvan aikaisempi osaaminen. Arvioitu keskimääräinen suorittamisaika on n. yksi vuosi.


Aikataulu ja sijainti
30.11.2021 Helsinki
26.1.2022 Helsinki
2.2.2022 Helsinki
20.4.2022 Helsinki

Pääsisältö ja toteutustapa

Tutkintoon valmistava sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Taitotalon pääkouluttajan kanssa, niin että opiskelut tukevat osaamistarpeiden kehittämistä sekä yrityksen tavoiteasetannan toteutumista. Sisällöstä muodostuu näin henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Ennen koulutuksen aloitusta arvioidaan koulutuksen ja tutkinnon sopivuus hakeutujalle sekä varsinainen koulutuksen tarve hakeutujan ja työpaikan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet huomioiden. Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin suunnitteluun osallistuu myös työnantajan edustaja.

Tutkinto suoritetaan aidoissa työympäristöissä ja käytännön työtehtävissä. Koulutus sopii sinulle, joka työskentelet myynnin ja markkinointiviestinnän vastuullisissa tehtävissä, ja sinulla on vähintään kahden vuotta vastaava työkokemus osaamisen hankkimistavasta riippumatta.

Työtehtäväsi sisältävät osa-alueita seuraavista tehtävistä (vähintään 3):

  • Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelua ja toteuttamista.
  • Asiakastyytyväisyys ja sen kehittäminen.
  • Uusasiakashankintaa, asiakkuuksien hoitoa ja asiakaskokemuksen kehittämistä.
  • Tuotehallintaa
  • Projektinhallintaa
  • Markkinointiviestinnän toimeksiantojen toteuttamisesta ja visuaalista markkinointia.


Lisäksi ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa ja kykyä selvitä yhdellä vieraalla kielellä päivittäittäisissä työtilanteissa.

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu.

Työpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Ammatillisen osaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tästä linkistä

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on maksutonta sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Kouluttaja

Anne-Mari Latvala
p. 040-3509760

anne-mari.latvala@taitotalo.fi

Koulutuksen toteuttaja

1.1.2020 alkaen: Taitotalo (entinen Amiedu).

Sijainti

Taitotalo, Valimotie 8 00380 Helsinki