Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Kalamestariksi oppisopimuskoulutuksella

1010
Lähikoulutus

Ammattiopisto Livia järjestää kalapalvelutiskillä työskenteleville henkilöille oppisopimuskoulutusta, jonka tavoitteena on saavuttaa tietotaito asiakkaan toiveiden mukaisen ruokakalan valinnasta, tavallisimmista ja tarkoituksenmukaisimmista kalankäsittelymenetelmistä sekä asiakkaan ohjeistamisessa ostetun kalan valmistamisessa onnistuneiksi kalaruoiksi. Vastuukouluttajana toimii kalabiologi, maatalous - metsätieteiden lisensiaatti (MML) Kari Nyberg. Koulutus on suunnattu päivittäistavarakauppojen kalapalvelutiskillä toimiville henkilöille, jotka työskentelevät säännöllisesti kalaosastolla/palvelulinjastossa. Oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta sovitaan työnantajan kanssa. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus tai halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus laaditaan nykyisen työsuhteen päälle). Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Tavoite

Koulutus rakentuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, kuudesta kahden päivän pituisesta lähipäiväjaksosta sekä etäopetuksesta ja -tehtävistä.  Koulutus on tutkintotavoitteista ja se perustuu kalatalouden perustutkinnon seuraaviin tutkinnon osiin:

-          kalastustuotteiden käsittely ja jalostus

-          kalanjalostuksessa ja kalakaupassa toimiminen.

Osaaminen osoitetaan näytöissä ja hyväksytyistä suorituksista saa osatutkintotodistukset. Tutkinnon perusteet.

Opetus pitää sisällään myös osioita kalanjalostajan ammattitutkinnosta.


Kohderyhmä

kalapalvelutiskillä toimivat henkilöt


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää noin vuoden. Jokaiselle laaditaan koulutuksen järjestäjän toimesta henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Lähipäivät toteutetaan kalatalous- ja ympäristöopistolla Paraisilla. Näyttöjä on kaksi ja ne suoritetaan opiskelijan työpaikalla erikseen sovittuna ajankohtana.


Aikataulu ja sijainti
Seuraava valmennus starttaa tammikuussa 2022.

Pääsisältö ja toteutustapa

 Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti osoitteessa www.livia.fi → etusivulla hakijalle kohta → oppisopimuskoulutus → haku luonnonvara-alojen oppisopimuskoulutukseen hakulinkistä. Hyväksy Wilman käyttöehdot ja täytä hakulomakkeen kentät. Kirjoita ”Jokin muu tutkinto/koulutus, joka minua kiinnostaa” -kohtaan Kalamestariksi oppisopimuskoulutuksella. Täytä tarkasti myös oppisopimustyönantajan tiedot.

 

Koulutuksen ajankohta tarkentuu myöhemmin. Jokaiselle laaditaan koulutuksen järjestäjän toimesta henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. 


Opettaja ottaa puhelimitse yhteyttä hakijoihin viimeistään syyskuun alussa. Tarvittaessa hakuasioissa sinua opastaa koulutussuunnittelija Mia Jokinen

Koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa koulutustarpeen pohjalta.

 

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.  Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana palkkaa. Lähipäiväjaksojen ajalta opiskelija voi anoa koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa lähiopetuspäiviltä palkkaa. Lähipäivinä opiskelijoilla on maksuton majoitusmahdollisuus, ruokailut ovat omakustanteisia (lounas n. 4 €).


Lisätietoa koulutuksesta

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä toimii Peimarin koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto Livia. Sopimus solmitaan suoraan Livian kanssa.

Lisätietoja koulutussuunnittelija Mia Jokinen p. 050 321 1040, mia.jokinen@livia.fi tai kalatiimin vetäjä Outi Kaski-Laakso p. 040 5842981, outi.kaski-laakso@livia.fi.

Taru Spring taru.spring@kesko.fi p. 050 4610 227

Koulutuksen esite