Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Turvapassikoulutus

Lähi/Monimuotokoulutus

Suomen Punaisen Ristin toteuttama Turvapassi-koulutus antaa perusvalmiudet ensiapu- ja alkusammutustaidoissa sekä valmentaa erilaisten uhkatilanteiden hoitamisessa. Päivä toteutetaan käytännön harjoitteluiden ja tietoiskujen avulla. Koulutuksessa opiskelija suorittaa Turvapassin, joka on voimassa kuusi vuotta (ensiapuosuus tulee uusia 3 v:n kuluttua).

Tavoite

  • Ensiapu: Antaa perusvalmiudet hengen pelastavaan ensiapuun, oli kyseessä sitten tajuton, eloton, sairaskohtauksen saanut tai tapaturmatilanteessa oleva asiakas
  • Alkusammutus: Tarjoaa tietoa paloturvallisuudesta ja alkusammutuksen yleisistä periaatteista, sisältää käytännön harjoituksia
  • Uhkatilanteet: Antaa perustiedot ja -taidot uhkaavan henkilön kohtaamiseen sekä erilaisten vaarojen tunnistamiseen.

 


Kohderyhmä

K-ruokakauppojen henkilökunta


Koulutuksen kesto

1 päivä


Aikataulu ja sijainti

Vuoden 2019 aikataulut vahvistuvat helmikuussa.


Pääsisältö ja toteutustapa

Erityisesti kaupan tarpeisiin suunnitellussa koulutuksessa keskitytään intensiivisesti sekä harjoituspainotteisesti tapaturmien ja muiden riskitilanteiden ehkäisyyn sekä auttamistoimintaan.

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, jonka avulla koulutukseen osallistuva tutustuu ennalta työpaikkansa turvallisuusasioihin ja omiin ensiapuvalmiuksiinsa.

Hinta

Koulutus on Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön Aluerahastojen tukemaa. Porin ja Tampereen koulutus on maksutonta Sata-Hämeen aluerahaston alueen ruokakauppiaille, Kemin ja Rovaniemen koulutus on maksutonta Lapin aluerahaston alueen ruokakauppiaille. Mikkelin koulutus on maksutonta Järvi-Suomen aluerahaston alueen ruokakauppiaille ja Joensuun koulutus on maksutonta Pohjois-Karjalan aluerahaston alueen ruokakauppiaille.

 Muiden ketjujen ja alueiden kauppiaille koulutuksen hinta on 230€/osallistuja. 

Yhteistyökumppani
Suomen Punainen Risti

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu tästä tai sp k-academy@kesko.fi tai p. 01053 29530 tai QR koodin kautta:

Lisätiedot
Pirjo Kostiainen, p. 0503875779
pirjo.kostiainen@kesko.fi