Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Rautaliiga

Kauppakohtainen koulutus
Kauppakohtainen koulutus

Rautaliiga-valmennuksen perusrunko on K-Raudan myynninmalli ja sen johtaminen.
Rautaliiga-valmennus vie K-Raudan myynninmallin käytäntöön arkipäivän työn merkeissä.

Valmennuskokonaisuuden jälkeen kaupan henkilökunnalla on yhtäläinen näkemys siitä, mitä
hyvä asiakaskokemus omassa kaupassa tarkoittaa käytännön tekoina ja esimiehillä näkemys
miten johtaa ja juurruttaa opittua arkipäivän tekemisiin.

Myynninmallin toteutumista kaupassa mitataan ja analysoidaan tutuilla tunnusluvuilla (NPS, ostoskori, keskiostos ja Mystery Shopping)

Tavoite

Valmennuksen jälkeen myyjät,
- tietävät aktiivisen myyntityön merkityksen kaupan menestymiselle
- ovat kehittäneet osaamistaan valmentajan henkilökohtaisella ohjauksella
- ovat saaneet itselleen vinkkejä ja palautetta miten toimia erilaisissa tilanteissa
- tietävät miten oma toiminta vaikuttaa niin kaupan tulokseen kuin asiakastyytyväisyyteen
- tietävät miten toimia yli osastorajojen

Valmennuksen jälkeen esimiehet,
- tietävät mitä voivat odottaa myyjiltä kun puhutaan aktiivisesta myyntityöstä
- ovat saaneet työkaluja miten innostaa ja vahvistaa myyjien aktiivisuutta asiakaskohtaamisiin
- ovat miettineet omaa esimiesroolia ja miten se vaikuttaa oman osaston myyjien toimintaan


Kohderyhmä

K-Raudan esimiehet


Koulutuksen kesto

Aikataulu ja sijainti

Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuspäivä toteutetaan kauppakohtaisesti, myyjien lähivalmennuksena.
Valmennuksen kesto ja ajankohta sovitaan yhdessä. Valmennuksen investointiin vaikuttaa toteutuksen kesto.

Valmentajat
Tapani Pöllänen, Kulmia Oy
Jan Kajander, Kulmia Oy (myös ruotsinkieliset toteutukset)

Lisätietoja
aluepäälliköt ja Anu Haapoja, anu.haapoja@kesko.fi