Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Rautakauppiasvalmennus - yrittäjän ammattitutkinto

Tutkintotavoitteinen koulutus
Tutkintotavoitteinen koulutus

Rautakauppiaaksi?

Tavoite

Kauppiasvalmennuksen ja yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen kehittää henkilön osaamista toimia yrittäjämäisesti, sekä antaa valmiuksia oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Valmennus avaa uusia näkymiä ja rohkaisee tarttumaan mahdollisuuksiin muuttuvissa toimintaympäristöissä.


Kohderyhmä
Kauppiasvalmennus ja yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat rautakauppiasuraa, kauppiasreserviin hakeutuville ja kauppiaspuolisoille.

Koulutuksen kesto

1,5 vuotta


Aikataulu ja sijainti

Aloitusaika vahvistetaan kevään aikana.


Pääsisältö ja toteutustapa

Koulutuksen keskeisiä teemoja ja tavoitteita ovat:

• Ymmärrys yrittäjyyteen, kauppiaan rooli yritysoiminnassa, konseptin toteuttaminen menestyvän liiketoiminnan taustalla

• Asiakkuuden hallinta kokonaisuudessaan nähdään tärkeimpänä osana liiketoiminnan johtamista

• Konkretisoituu tavarapelin onnistumisen merkitys niin myynnin, tuoton, kannattavuuden kuin asiakastyytyväisyyden näkökulmasta

• Myynnin ja markkinoinnin tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja asiakaslähtöisyys toimintatavaksi

• Taloushallinnon eri osa-alueiden osaamisen ymmärtäminen kannattavan yrityksen menestystekijänä.

• Kauppiaan rooli, vastuut ja velvollisuudet henkilöstöjohtajana

• Valmiudet toimia itsenäisenä ketjukauppiaana

 

Yrittäjän ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa valittavana oman tilanteen ja tavoitteiden mukaan.

Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen + 1 valinnainen tutkinnon osa

Yritystoiminnan kehittäminen + 2 valinnaista tutkinnon osaa.

 

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työssäoppimista tukevat teoriaopinnot valitaan henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan.

 

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopintoja on 16 pv. Etäopiskeluun sisältyy ohjattua etäopiskelua, verkko- ja itseopiskelua. Lähiopetus toteutetaan 2-3 päivän lähijaksoina.

 

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin yrittäjän ammattitutkinnon-tutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tästä

 

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

 

Kouluttaja

Mirkku Niemi

kouluttaja

PalveluAmi

puh. 020 7461 243

mirkku.niemi@amiedu.fi