Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Ratkaisumyynti

1010
Tutkintotavoitteinen koulutus

Ratkaisumyynti on yksi liiketoiminnan ammattitutkinnon osatutkinto. Valmennuksessa perehdytään asiakkaan ostotarpeiden kartoittamiseen, ratkaisuehdotuksen suunnittelemiseen ja esittelyyn asiakkaalle, asiakkuuksien hoitamiseen sekä ratkaisumyyntiprosessin arviointiin ja kehittämiseen.

Ratkaisumyynti -osatutkinnon laajuus on 60 osaamispistettä (koko tutkinnon laajuus yhteensä 150 osaamispistettä). Voit täydentää tutkinnon osan koko tutkinnoksi suorittamalla lisäksi pakollisen tutkinnon osan (Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osaamispistettä) sekä 60 osaamispisteen laajuisesti muita valinnaisia tutkinnon osia. Myös muun perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa voidaan huomioida valinnaisena tutkinnon osana.

Tavoite

Valmennuksen jälkeen valmennettava osaa

• tutustua asiakkaan tilanteeseen ja ostotarpeisiin
• suunnitella ja esitellä ratkaisuehdotuksen asiakkaalle
• hoitaa vastuullaan olevia asiakkuuksia tai asiakasryhmiä
• arvioida ja kehittää ratkaisumyyntiprosessia.


Kohderyhmä

Myyjät


Koulutuksen kesto

Valmennus kestää 5 kuukautta. Kokonaisuus muodostuu kahdesta koko päivän valmennuksesta, joiden välillä harjoitellaan ratkaisumyyntitaitoja omassa työssä toteutettavien kehittämistehtävien avulla.

Syksyn 2021 aloitus:

23.11.2021,

27.1.2022

Kevään 2022 aloitus:

17.2.2022,

5.4.2022

Valmennus toteutetaan AVA-Akatemian tiloissa Helsingissä. Valmennus voidaan järjestää tarvittaessa Microsoft Teams -toteutuksena.


Aikataulu ja sijainti
Helsinki
23.11.2021
Helsinki
27.1.2022
Helsinki
17.2.2022
Helsinki
5.4.2022

Pääsisältö ja toteutustapa

Valmennuksen ensimmäisenä päivänä luodaan kokonaiskuva ratkaisumyynnin periaatteista sekä omasta roolista ja aloitetaan oman ratkaisumyyjän polun rakentaminen. Jaksolla opitaan ratkaisumyynnin vaiheet suunnittelusta ja asiakkaiden ostopolkujen ymmärtämisestä kauppojen päättämiseen ja jälkihoitoon asti.

Toisen valmennuspäivän aikana syvennetään ratkaisumyynnin käytännön osaamiseen. Opimme keinoja asiakassuhteiden suunnitelmalliseen hoitamiseen. Tutkimme omien verkostojen ja sidosryhmien johtamista. Lisäksi opimme raportoinnin tärkeyden sekä erilaisia tapoja hyödyntää analytiikkaa ja järjestelmiä oman asiakastyön tukena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu valmennukseen tästä

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Valmentaja

Liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden sekä johtamisen ja esihenkilötaitojen asiantuntijoita.

Lisätietoja

Ava-akatemia
www.akatemia.fi

koulutuspäällikkö Maarit Rouhiala
+358 40 8202233
maarit.rouhiala@akatemia.fi

koulutuspäällikkö Katja Laurinolli
+358 40 7460405
katja.laurinolli@akatemia.fi