Asset 3iconsDotsdownload131iconsknive-forkK_gridiconstag

Työpaikkaohjaajakoulutus


KOULUTETTU TYÖPAIKKAOHJAAJA LISÄÄ KAUPAN KILPAILUKYKYÄ JA TUOTTAVUUTTA

Mikä on HOKS? Mitä tapahtuu ammattitutkinnon näytössä? Miten ihminen oppii? Entä mitkä ovat työpaikkaohjaajan 7 askelta? Näitä ja monia muita asioita opiskeli yhteensä 52 K-ryhmän kaupan alan ammattilaista vuoden ensimmäisissä Työpaikkaohjaajakoulutuksissa Vantaalla ja Tampereella. Työpaikkaohjaajakoulutus on K-Academyn ja K-kauppiasliiton yhteinen kärkihanke, jonka tavoitteena on kouluttaa kauppoihin 200 työpaikkaohjaajaa joka vuosi seuraavan kolmen vuoden ajan.

Kuvassa vuoden toisen Työpaikkaohjaajakoulutuksen osallistujat Tampereella.

Työpaikkaohjaaja perehdyttää kaupassa uusia työntekijöitä ja TET-harjoittelijoita sekä ohjaa ammattitutkintoa tai työharjoittelua suorittavien työssäoppimisjaksoja. Lisäksi työpaikkaohjaaja osallistuu tutkintosuoritusten arviointiin. Tehtävä on siis monipuolinen ja sen laadukas hoitaminen näkyy henkilökunnan osaamisen kehittymisenä ja sitä kautta kyseisen kaupan kilpailuetuna. Työpaikkaohjaajaa tarvitaan jatkossa yhä enemmän ammatillista koulutusta koskevan lain muuttumisen vuoksi.

Ammatillisen koulutuksen lain uudistamisen yhtenä lähtökohtana on asiakkaan tarve, josta rakennetaan ratkaisuja opiskelijalle ja työelämälle. Käytännössä tutkintoja käytetään jatkossa joustavammin ja oppimispolut rakennetaan yksilöllisemmiksi. Koko tutkinnon sijasta osaamista voidaan hankkia tutkinnon osilla ja oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä, kuten työpaikalla.

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen suunnittelu lähtee opiskelijan ja myös työpaikan tarpeista ja mahdollisuuksista. Niitä peilataan tutkintojen sisältöihin ja rakennetaan niistä sopiva kokonaisuus. Tuloksena syntyy työelämän tarpeiden mukaista osaamista sekä parhaimmillaan jokaisen omien taitojen monipuolista ja jatkuvaa kehittämistä.

Ensimmäisten koulutusten palautteiden perusteella osallistujat kokivat Työpaikkaohjaajakoulutuksen oivalluttavana ja omaa osaamista kehittävänä. Koulutuksen sisältö vaati aktiivista osallistumista ja kokemusten jakamista muiden osallistujien kanssa. Palautteissa yhdeksi keskeiseksi koulutuksen hyödyksi nostettiinkin verkostoituminen ja muiden kokemuksista oppiminen. Koulutus myös lisäsi osallistujien tietoisuutta omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Osallistujat kokivat myös koulutuksen jälkeen hahmottavansa työpaikkaohjaamisen paremmin systemaattisena prosessina ja kokonaisuutena.
Ensimmäiseen koulutukseen Vantaalla osallistunut Valtteri Linnakunnas K-Market Roihuvuoresta kertoi, että koulutus tuli hänelle sopivaan aikaan: ”Kaupassa on juuri pohdittu näitä asioita. Haluamme, että meillä on hyvä olla harjoittelussa. Tämä on tärkeää maineemme kannalta ja tätä kautta saamme parhaat työntekijät”. 

Anja Myötänen K-Market Kielotieltä tuli hakemaan vuoden ensimmäisestä koulutuksesta välineitä tehokkaaseen ohjaukseen. Erityisesti koulutuksessa kolahti oppijan näkökulma työssäoppimiseen. Anja koki saaneensa päivän aikana työvälineitä ja uusia oivalluksia. 

Lähimpänä olevan koulutuksen ja lisätietoja löydät K-Academyn sivuilta www.k-academy.fi.